Η Prom Racing είναι μια ομάδα που συμμετέχει σε διεθνείς διαγωνισμούς FSAE και Formula Student. Κάθε ομάδα πρέπει να σχεδιάσει, να κατασκευάσει και να αγωνιστεί με ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο τύπου F1. Οι ομάδες, επίσης, πρέπει να συγκεντρώσουν χορηγίες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των εξόδων.

Τελευταία Αποτελέσματα

FS Austria 2018
FS East 2018